№87 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ “ (09-01-08/87, 19.03.2020)

  • თარიღი: 19.03.2020
  • ინიციატორი:

    ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე/მიღებულია-30.04.2020/№112

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი