აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა

10 მარტი

დღის წესრიგი

  10 მარტი, 2020 წელი           16:00სთ.          

    ბიუროს სხდომათა ოთახი         

 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის სავალდებულო გენდერული კვოტირების შესახებ.

  მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე – ნინო ჩხეტია

              

                             

                                                                                                                     

მიბმული ფაილები