№108 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ტარიელ გოგიტიძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრად არჩევის შესახებ

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი