№107 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება მალხაზ ბოლქვაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრად არჩევის შესახებ

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი