აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №2 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესიის მოწვევის შესახებ

05 თებერვალი

 

             

5 თებერვალი, 2020 წელი     ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის N-25

                     

                                   

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 68-ე მუხლის შესაბამისად, მოწვეულ იქნას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესია 2020 წლის 6 თებერვალს, 11 საათიდან.

 

 

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე                                                                   დავით გაბაიძე      

მიბმული ფაილები