№86 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • თარიღი: 30.01.2020
  • ინიციატორი:

    ავტ: გელა ღოღობერიძე/ ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე/მიღებულია: 03.03.2020წ. №109

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი