დავით გაბაიძემ საქართველოს პარლამენტში მორიგი საკანონმდებლო ინიციატივა წარადგინა

03 თებერვალი

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე საქართველოს პარლამენტში მორიგი საკანონმდებლო ინიციატივით წარსდგა. ,,მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების პროექტი ამჯერად პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე განიხილეს.
 კანონის პროექტი ავტონომიური რესპუბლიკების 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოებში ლიკვიდაციისა და სამეთვალყურეო საბჭოს მოქმედების წესების სრულყოფილ რეგლამენტაციას ითვალისწინებს.

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი