აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 4 თებერვლის №3 სხდომა

03 თებერვალი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

12:00სთ.                

   1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე ასარჩევად წარმოდგენილი კანდიდატურების შესახებ;

           მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე  

  2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/86 30.01.2020).

           მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - უმაღლესი საბჭოს წევრი

მიბმული ფაილები