აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 30 იანვრის №2 სხდომა

29 იანვარი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

 

12:00სთ.                 

 

 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრის  ვაკანტურ თანამდებობაზე ასარჩევად წარმოდგენილი კანდიდატურების შესახებ.

          მომხსენებელი:  დავით გაბაიძე  _    აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი