№106 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება გია ქარცივაძის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრად - მრჩევლად არჩევის შესახებ

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი