აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 8 იანვრის №1 სხდომა

06 იანვარი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

                   11:00სთ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 8 იანვრის რიგგარეშე სესიის უმაღლესი საბჭოს ადგილსამყოფელის - იურიდიული მისამართის გარეთ გამართვის შესახებ.

მიბმული ფაილები