დავით გაბაიძის საახალწლო მილოცვა

31 დეკემბერი

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის დავით გაბაიძის საახალწლო მილოცვა