აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 30 დეკემბრის №24 სხდომა

30 დეკემბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

                          12:00სთ

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრად - მრჩევლად შერჩეული კანდიდატურის წარდგენის შესახებ;

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე 

2. სხვადასხვა.