აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

10 დეკემბერი

                                                           

       10 დეკემბერი 2019 წელი.    

        11:00 სთ.

                                         დღის  წესრიგი

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№09-01-08/84, 04.12.2019) გამარტივებული წესით - ერთი მოსმენით.

ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე, მერაბ კარანაძე, ნუგზარ სურმანიძე, ილია ვერძაძე, დავით ბაციკაძე, დავით თედორაძე, ვახტანგ წულაძე.

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე - დავით გაბაიძე.

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“ (№09-01-08/85, 05.12.2019)

ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - ნინო ჩხეტია.

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - ნინო ჩხეტია.

 

მიბმული ფაილები