აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 9 დეკემბრის №20 სხდომა

06 დეკემბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

 

12:00სთ.     

  

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ“ (№09-01-08/80, 12.09.2019წ.) II  მოსმენა;

         მომხსენებელი:  ნინო  ჩხეტია  _  საკონსტიუტციო,  იურიდიულ  და  საპროცედურო  საკითხთა კომიტეტის   თავმჯდომარე

 2.„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი და ბიუჯეტის შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტი (№09-01-08/83, 30.10.2019წ.);

        მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 3.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა;

       მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 4.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/84, 04.12.2019);

      მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

 5.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“ (09-01-08/85, 05.12.2019).

      მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

მიბმული ფაილები