აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

06 დეკემბერი

დღის წესრიგი

 

 

9 დეკემბერი,  2019წ.  11:00 სთ.             

ბიუროს სხდომათა ოთახი N3-9               

 

 

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020  წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ და შესაბამისი პრიორიტეტების დოკუმენტი; (გადამუშავებული ვარიანტი).

 

            მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და

                                   ეკონომიკის მინისტრი -  ჯაბა ფუტკარაძე

 

 

მიბმული ფაილები