№99 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ'' აწარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტის შესახებ

განცხადებები