№98 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება სოსო სტურუას საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრად - მრჩევლად არჩევის შესახებ

განცხადებები