№96 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება თამარ წილოსანის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრად - მრჩევლად არჩევის შესახებ

განცხადებები

პრეს-რელიზი