№95 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება დიანა ვაშაყმაძის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრად - მრჩევლად არჩევის შესახებ

განცხადებები