აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

22 ოქტომბერი

დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

12:30სთ.             

 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2020 წლის პროგრამების პროექტების განხილვა

          მომხსენებელი:  ნინო ნიჟარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის  და  სოციალური დაცვის

                                                        მინისტრის პირველი მოადგილე

 

 2. სხვადასხვა

 

  • საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტს „საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№07-2/398; 27.09.2019)

 

  • საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილ საქართველოს კანონის პროექტს „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (№07-3/397; 01.10.2019)

მიბმული ფაილები

განცხადებები