აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტების საყოველთაო - სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის სხდომა

26 სექტემბერი

27 სექტემბერი, 2019 წელი                           12:00 სთ

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტების საყოველთაო-სახალხო განხილვის გრაფიკიში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: მერაბ კარანაძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტების

               საყოველთაო - სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

მიბმული ფაილები

განცხადებები