აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

30 აგვისტო

                         

                        დღის წესრიგი

 

                                            30 აგვისტო 2019 წ.        11.00 სთ.  

                                              ბიუროს სხდომათა ოთახი N3-9

 

 

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

 

 მომხსენებელი:   ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და   ეკონომიკის მინისტრი

   2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს ორგანულ კანონში ,,საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენის თაობაზე

 

 მომხსენებელი:  უმაღლესი საბჭოს წევრი - ილია ვერძაძე

 

  3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის საქმიანობის ანგარიში (09.2018- 31.08.2019წწ)

 

მომხსენებელი:   გიორგი რომანაძე  - საფინანსო-საბიუჯეტო და  ეკონომიკურ საკითხთა  კომიტეტის თავმჯდომარე

 

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი