აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება N6

27 აგვისტო

საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს

მრჩეველთა საბჭოს წევრთა - მრჩეველთა კანდიდატურების

შესარჩევი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

         

                                                      27 აგვისტო, 2019 წელი                              დაბა ჩაქვი                                                                                                               

მიბმული ფაილები

განცხადებები