აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

26 აგვისტო

დ ღ ი  ს            წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 

                                            

27.08. 2019 წელი   11:00 სთ.               

                                                                        

 

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის  ორი კვარტლის შესრულების დოკუმენტის განხილვა.

 

           მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

მიბმული ფაილები