აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

23 ივლისი

დ ღ ი ს    წ ე ს  რ ი გ ი

2019 წელი, 25 ივლისი    

                                                                                                        11:00 საათი          

       

1.საქართველოს პარლამენტის წევრების: სულხან მახათაძისა და გრიგოლ მიქელაძის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ განხილვა.

 

                მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  უმაღლესი საბჭოს აგრარულ  და გარემოს  

                                                                დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

 2.საქართველოს პარლამენტის წევრის ოთარ დანელიას მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტის „სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განხილვა.

 

                მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  უმაღლესი საბჭოს აგრარულ  და გარემოს 

                                                                დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

 3.საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტის „ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“განხილვა.

 

                მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  უმაღლესი საბჭოს აგრარულ  და გარემოს 

                                                                დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი