აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის 2019 წლის 21 ივნისის სხდომა

20 ივნისი

 

დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

                                                                        12:00სთ.            

1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ

 

                მომხსენებელი:  ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                                 ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

 

                თანამომხსენებელი: ნინო ნიჟარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                                     ჯანმრთელობისა  და  სოციალური დაცვის

                                                                    მინისტრის მოადგილე

 

 

 2.სხვადასხვა

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი