აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება 2019 წლის 19 ივნისის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომის მოწვევის შესახებ

18 ივნისი

დღის წესრიგი:

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობის შესახებ.

მიბმული ფაილები