აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 17 ივნისის №11 სხდომა

15 ივნისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

                                             12:00სთ

1. მთავრობის საქმიანობის შესახებ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიშის თაობაზე;

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ ინფორმაციის თაობაზე;

მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიშის შესახებ (20.04.2018-20.05.2019);

მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე

4. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს 2018 წლის საქმიანობის ანგარიშის თაობაზე;

მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 20 ივნისის მორიგი პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა.

6. სხვადასხვა.

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი