აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 5 ივნისის №10 სხდომა

04 ივნისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

 

12:00სთ. 

 

 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№75,  24.05.2019,  ინიც.  მთავრობის თავმჯდომარე);

         მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა;

         მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 3.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი _ საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენის შესახებ (№73, 25.04.2019, ავტორი ვ. მგალობლიშვილი);

        მომხსენებელი:        ვლადიმერ     მგალობლიშვილი     _     განათლების,მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 4.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ“ (№76, 30.05.2019, ინიც. აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტი);

        მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე _ აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 5.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ (№70, 12.12.2018წ. ინიც. ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა);

       მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 6.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის დებულების დამტკიცების შესახებ.

       მომხსენებელი:  ნინო  ჩხეტია  _  საკონსტიტუციო,  იურიდიულ  და  საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები