აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

03 ივნისი

დღის წესრიგი

 

4 ივნისი, 2019წ  11:00სთ.             

ბიუროს სხდომათა ოთახი N3- 9         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (N09-01-08/75 23.05.2019წ)

                          

             მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და   

                                    ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

 

 2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.

 

 

  

              მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და

                                      ეკონომიკის მინისტრი -  ჯაბა ფუტკარაძე

 

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი