აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა

31 მაისი

დ ღ ი  ს            წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 

                                            

3.06. 2019 წელი   13:30 სთ.    

                                                                        

 

 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის  შესახებ“   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე -   განხილვა.

 

            მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და

                                  ეკონომიკის მინისტრი ჯაბა ფუტკარაძე

 

 2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების დოკუმენტის მიმოხილვა.

 

           მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და

                                 ეკონომიკის მინისტრი ჯაბა ფუტკარაძე

 

 3.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტის - საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენის შესახებ“ - შემაჯამებელი განხილვა.

 

          მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს

                                  განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის

                                  საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე (ინიციატორი)

                                    ვლადიმერ მგალობლიშვილი

მიბმული ფაილები