აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

31 მაისი

დ ღ ი ს    წ ე ს  რ ი გ ი

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                     2019 წელი, 3 ივნისი             

                                                                                                              15:00 საათი                 

 

 1.„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/75, 23.05.2019).

              

                      მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა

                                                                      და ეკონომიკის მინისტრი

                     თანამომხსენებელი: ტიტე აროშიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                                         სოფლის მეურნეობის მინისტრი

 2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.

 

                     მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა

                                                                     და ეკონომიკის მინისტრი

                     თანამომხსენებელი: ტიტე აროშიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                                        სოფლის მეურნეობის მინისტრი

მიბმული ფაილები