აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

02 მაისი

დღის წესრიგი

 

                                                                                                                                                        2019 წლის 3 მაისი            

               12:00 საათი                    

 

 

 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ.

 

        მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                       ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

  

        თანამომხსენებელი:  ტიტე აროშიძე  -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                              სოფლის მეურნეობის მინისტრი

          

        თანამომხსენებელი: ჯემალ ნაკაშიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა

                                                              და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს უფროსი

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი