აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტების ერთობლივი სხდომა

24 აპრილი

დ ღ ი  ს            წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 

                                                                                                 25.04.  2019 წელი,   14:00 სთ.               

ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9               

  

 

 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის მიმოხილვა.

 

           მომხსენებელიაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე