აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

19 აპრილი

დ ღ ი ს    წ ე ს  რ ი გ ი

                                                       

                                                          2019 წელი, 22 აპრილი

                                                            12:00 საათი

 1. საქართველოს პარლამენტის წევრის ოთარ დანელიას მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტის: „ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№07-3/256; 06.12.2018) განხილვა.

                მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  უმაღლესი საბჭოს აგრარულ  და გარემოს  

                                                                       დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

 2. საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტის: „გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (№07-2/288; 13.12.2018) განხილვა.

                მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  უმაღლესი საბჭოს აგრარულ  და გარემოს 

                                                                       დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

 3. საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტის: „პონტოს მუხის აღკვეთილის შექმნისა და მართვის შესახებ“ (№07-2/289; 13.12.2018) განხილვა.

                მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  უმაღლესი საბჭოს აგრარულ  და გარემოს 

                                                                       დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

 4. საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტის: „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (№07-2/290; 13.12.2018) განხილვა.

                მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  უმაღლესი საბჭოს აგრარულ  და გარემოს 

                                                                       დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

 5. სხვადასხვა.

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი