აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №3 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

03 აპრილი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის

განკარგულება №3

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს

                                                  რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

3 აპრილი, 2019 წელი                                                                                დაბა ჩაქვი

              აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის  და  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 64-ე მუხლის შესაბამისად, მოწვეულ იქნას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სხდომა 2019 წლის 4 აპრილს 12 საათზე (განსახილველ საკითხთა ნუსხა თან ერთვის).

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე                                                                  დავით გაბაიძე

განცხადებები

პრეს-რელიზი