აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

25 მარტი

 

 

                                        25 მარტი 2019 წელი   

                                        14:00 სთ.

                                   ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9

                                                                                                                                                                                         

               

                                                                        დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

 

   საკანონმდებლო პაკეტი (№09-01-08/65, 30.08.2018) – III მოსმენა:

 ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი“;

 ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტები:

 ბ.ა) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

 ბ.ბ) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

  ინიციატორები: უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, მერაბ კარანაძე, ირაკლი ჭეიშვილი, დავით ბაციკაძე

  მომხსენებელი: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ნინო ჩხეტია

მიბმული ფაილები