აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 19 მარტის №6 სხდომა

18 მარტი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

 

12:00სთ.

 

 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 21 მარტის პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა;

 

 2.აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის  უმაღლესი  საბჭოს  2019  წლის ბიუჯეტის დეტალურ განწერაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

           მომხსენებელი: მაია ხაჯიშვილი _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი