აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

06 თებერვალი

დღის წესრიგი

 

 

 7 თებერვალი 2019წ.

12:00 სთ.

 

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტზე „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გენდერული თანასწორობის განხორციელების ღონისძიებათა 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ (N71, 21,01,2019წ. სამართლებრივი აქტის პროექტი)

 

    მომხსენებელი:  უმაღლესი საბჭოს წევრი - ნინო ჩხეტია

განცხადებები