აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

01 თებერვალი

4 თებერვალი 2019 წელი    14:00 სთ.  

ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9       

 

 

  

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის, ზაზა ოქუაშვილის ადგილმონაცვლის მერაბ ბლადაძის უფლებამოსილების ცნობის საკითხის განხილვა.

   მმხი:  საკონსტიტუციო,  იურიდიულ  და  საპროცედურო  საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე _ ნინო ჩხეტია