აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესია

23 იანვარი

 24 იანვარი,  2019 წელი                       11:00 სთ.

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,ზაზა ოქუაშვილისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ“

          მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა

                                                    კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები