აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება 24 იანვრის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესიის მოწვევის შესახებ

23 იანვარი

განკარგულება Ν1

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

         23 იანვარი, 2019 წელი                        დაბა ჩაქვი

     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 64-ე მუხლის შესაბამისად, მოწვეულ იქნას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სხდომა 2019 წლის 23 იანვარს, 11 საათზე (განსახილველი საკითხი  თან ერთვის).

                                              უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე                                              დავით გაბაიძე

მიბმული ფაილები