აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

04 იანვარი

8 იანვარი 2019 წელი.                 12:00 სთ.

ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9

           

                                                                                                                                     

                                                                                               

დღის წესრიგი

 

  ზაზა ოქუაშვილისათვის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხის განხილვა.

         მომხსენებელი: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ნინო ჩხეტია