აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 3 იანვრის №1 სხდომა

03 იანვარი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

 

15:00სთ.

    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის ბიუჯეტის დეტალური განწერის დამტკიცება.

განცხადებები

დღის წესრიგი