№79 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ''

  • თარიღი: 20.12.2018
  • ინიციატორი:

    ავტ: აჭარის არ მთავრობის აპარატი/ინიც: აჭარის არ მთავრობის თავმჯდომარე

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი