№78 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ''

  • თარიღი: 20.12.2018
  • ინიციატორი:

    ავტ: აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო / ინიც: მთავრობის თავმჯდომარე

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი