აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 20 ივლისი №19 სხდომა

20 ივლისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

 

16:00სთ

 

   1.აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის  მთავრობის  შემადგენლობის  დამტკიცების შესახებ;

 

           მომხსენებელი:  მერაბ  კარანაძე  _  უმაღლესი  საბჭოს  თავმჯდომარის  მოვალეობის შემსრულებელი

    2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის ბიუჯეტის დეტალურ განწერაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

 

             მომხსენებელი: მაია ხაჯიშვილი _ უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი