აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 5 ივნისის №15 სხდომა

04 ივნისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

12:00სთ

  1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის ბიუჯეტის დეტალურ განწერაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

მომხსენებელი: ილია თურმანიძე _ ლოჯისტიკისა და საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მ/შ

   2.მოქ. ანზორ ჯაიანის საკანონმდებლო წინადადების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსთვის წარდგენის შესახებ.

                      მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი     

                      საბჭოს თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი