აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიების ერთობლივი სხდომა

27 აპრილი

დღის წესრიგი

 30.04.2018       11:00სთ.

     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში. 

     ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

     მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი – რამაზ ბოლქვაძე